μετανάστες

Stengazeta: Immigrants make America great

Μία απόδειξη από κατάστημα της Νέας Υόρκης.

Φωτογραφία από το twitter του AnToNiS

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ