μετανάστες

Stengazeta: Immigrants make America great

Μία απόδειξη από κατάστημα της Νέας Υόρκης.

Φωτογραφία από το twitter του AnToNiS