ελευθερία

Stengazeta: «Η ελευθερία δεν γράφεται με €»

Στην οδό Rosa Luxembourg, στις Βρυξέλλες.

από το λογαριασμό του facebook Anna Maria Rez Doc

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ