Στην οδό Rosa Luxembourg, στις Βρυξέλλες.

από το λογαριασμό του facebook Anna Maria Rez Doc