Βρίσκομαι εδώ από τις 20/3/2016. Γιατί;
3/1/2017

Από το κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο.

Φωτογραφία από το λογαριασμό του facebook του Nasim Lomani.