Ψυχάρης – Θεοδωράκης: Για σας τα φάγαμε

via @Roofonfire_aa

Βρείτε τις διαφορές στα επιχειρήματα