Ψυχάρης – Θεοδωράκης: Για σας τα φάγαμε

via @Roofonfire_aa

Βρείτε τις διαφορές στα επιχειρήματα

 

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ