βαλκανικοί πόλεμοι ημερολόγιον εκστρατείας

Προδημοσίευση: «Ημερολόγιον Εκστρατείας Αθανασίου Σ. Πεφάνη – Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13»

Κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Τόπος το «Ημερολόγιον Εκστρατείας Στρατιωτικού Νοσοκόμου Αθανασίου Σ. Πεφάνη – Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913», ένα ιστορικό τεκμήριο για μια από τις σημαντικότερους περιόδους της ελληνικής Ιστορίας, σε επιμέλεια του Μανόλη Αρκολάκη και με πρόλογο του Σπύρου Σακελλαρόπουλου.

Το ηµερολόγιο του Αθανασίου Σ. Πεφάνη, το οποίο βρέθηκε εντελώς τυχαία, αποτελεί µια σηµαντική προσωπική µαρτυρία ενός συµµετέχοντα στους Βαλκανικούς Πολέµους. Σ’ αυτό καταγράφεται, ενίοτε µέρα µε τη µέρα, η εξέλιξη των πολεµικών συγκρούσεων. Η προσιτή και εύγλωττη γραφή του κάνει τον αναγνώστη κοινωνό των πολλών και διαφορετικών πλευρών της συγκεκριµένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Μέσα από περιγραφές καθηµερινών γεγονότων αναδεικνύονται οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις που χαρακτήριζαν αυτούς τους πολέµους: σφαγές αµάχων και από τις δύο πλευρές, θερµές εκδηλώσεις απέναντι στους προελαύνοντες σε ορισµένες περιοχές αλλά και µεγάλη ψυχρότητα σε άλλες, στρατιωτικές επιτυχίες αλλά και προβλήµατα στην τροφοδοσία, θαυµασµός για τον Κωνσταντίνο αλλά και στάσεις των ενστόλων. Πρόκειται για διαφορετικές αλλά υπαρκτές όψεις των Βαλκανικών Πολέµων, που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης  της Μεγάλης Ιδέας.

Το INFO-WAR έχει τη χαρά να προδημοσιεύσει ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του Μανόλη Αρκολάκη στο «Ημερολόγιον Εκστρατείας», το οποίο μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ