Όταν κάποιος έλεγε Pigs in Space αυτοί άκουσαν PIIGS in space και έφτιαξαν υπηρεσία διαστήματος