Σάββατο 9 Μαίου 2015 στις 23.00 έξω από το Κυλικείο του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης