Μία δημιουργία του Plasitcobilism που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πριν