Όταν συνεργάζονται δικαστές, ακροδεξιοί και επιχειρηματίες

Η ιστορία των σχέσεων ενός Αμερικανού Ανώτατου Δικαστικού με ακροδεξιό επιχειρηματία προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα και παραλληλισμούς.