Ο Plasticobilism για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και το Euro