ευρωπαϊκή ένωση δημοκρατία

Οι «Big Tech» ισχυροποιούν το λόμπι τους στην Ευρώπη

Πηγή: Elena Sánchez Nicolás – euobserver
Μετάφραση/Επιμέλεια: Δήμητρα Μπέη

Ο αυξημένος κανονιστικός έλεγχος των τεχνολογικών γιγάντων όπως η Google, το Facebook και η Microsoft προκάλεσαν αύξηση των πιέσεων από αυτές τις εταιρείες στις Βρυξέλλες. Οι εταιρείες αυξάνουν εκθετικά τον προϋπολογισμό για τις δραστηριότητες lobbying, με το ποσό να αγγίζει τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Η Google δαπάνησε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι προσπαθώντας να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Η Microsoft, που ήταν ήδη μεταξύ των κορυφαίων ομάδων πίεσης στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Juncker, έρχεται δεύτερη. Ωστόσο, οι δαπάνες της παρέμειναν σταθερές, με αύξηση 17% από το 2014. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, η Apple και η Facebook αύξησαν τον προϋπολογισμό πίεσης από περίπου 400.000 ευρώ, σε 2 εκατομμύρια και 4,25 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Είναι σαφές ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για να επηρεάσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λεγόμενες εταιρείες «Big Tech» κατατάσσονται μεταξύ των ομάδων συμφερόντων με τις πιο υψηλού επιπέδου συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν 26 συμβούλους και δικηγορικά γραφεία να έχουν λάβει μέχρι και 8 εκατομμύρια ευρώ από τις «Big Five» για να αυξήσουν τις δραστηριότητες πίεσης στις Βρυξέλλες. Η πλειοψηφία των συναντήσεων με τα εκτελεστικά όργανα της ΕΕ αφορούσαν κυρίως την ψηφιακή πολιτική. Η ψηφιακή ενιαία αγορά ήταν το θέμα που πιέζει περισσότερο αυτές τις πέντε εταιρείες, ακολουθούμενη από το απόρρητο των δεδομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Transparency International EU, οι κανόνες διαφάνειας και ηθικής αυτού του λόμπι στα θεσμικά όργανα είναι ελάχιστοι. Έτσι καθίσταται αδύνατος ο καθορισμός μιας πλήρους εικόνας για το πώς οι εκπρόσωποι συμφερόντων διαμορφώνουν πραγματικά τη νομοθεσία της ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι υπάλληλοι της Επιτροπής που βρίσκονται σε επίπεδο κατώτερο από αυτό των Γενικών Διευθύνσεων, δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν συνεδριάσεις τους με το λόμπι. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει τρόπος να εκτιμηθεί η ένταση των πιέσεων των «Big Tech» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κι αυτό επειδή και οι ευρωβουλευτές δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν τις συναντήσεις. Το ίδιο ισχύει τόσο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και για τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών-μελών.

«Η ΕΕ χρειάζεται απεγνωσμένα έναν πραγματικά ανεξάρτητο οργανισμό δεοντολογίας. Αυτός πρέπει να είναι κοινός σε όλα τα θεσμικά της όργανα και ικανός να διασφαλίζει το σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις δικές της έρευνες και να επιβάλλει κυρώσεις όταν παραβιάζονται οι κανόνες», δήλωσε ο Βίτορ Τεσέιρα από την Transparency International EU. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι 3/5 εγγεγραμμένους εκπροσώπους συμφερόντων του Facebook εργάζονταν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν ενταχθούν στην εταιρεία.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ