χάρτης

Ο παγκόσμιος χάρτης των δισεκατομμυριούχων

Πηγή: howmuch.net

Ο χάρτης δείχνει την κάθε χώρα του κόσμου, χωρισμένη με βάση τα διαφορετικά είδη δισεκατομμυριούχων. Το μέγεθος της κάθε χώρας στο χάρτη είναι ανάλογο του συνολικού αριθμού των δισεκατομμυριούχων που υπάρχουν σε αυτή, σε αναλογία με το παγκόσμιο σύνολο.

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες δισεκατομμυριούχων, όπως ορίζονται από τα διαφορετικά χρώματα στο υπόμνημα: Κληρονόμοι, Ιδρυτές επιχειρήσεων, Ιδιοκτήτες και Στελέχη, εκείνοι που έχουν Πολιτικές Διασυνδέσεις και αυτοί που σχετίζονται με τους Φυσικούς Πόρους και τον Κλάδο της Οικονομίας.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ