μπεσκένης

O Jo di για τον άνθρωπο όλων των προέδρων

Οι «μεταγραφές» του Βασίλη Μπεσκένη από το 2007 σε μία εικόνα.

Πηγή: Jo Di