Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Spiegel για τον Τραμπ.

Εαν δεν συνέπιπτε χρονικά με την απειλή κυρηξης εμπορικού / νομισματικού πολέμου απο τις ΗΠΑ θα ήταν και πιο ειλικρινής