Γελοιογραφία του Δερμετζόγλου. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΙΝ