Νέο Σύνταγμα διά χειρός… JP Morgan

Η Ε.Ε. και η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ζητούσαν τις πιο ριζικές αλλαγές στο Σύνταγμα…