Μια πινακίδα «ψεύτρα» έξω από το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Παραπλανητική είναι η πινακίδα έξω από το ΧΥΤΑ Γραμματικού, η οποία αναφέρει ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγγέλλει με δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής.

Όπως αναφέρει, από το 2015 η Κομισιόν έχει ζητήσει δημοσιονομική διόρθωση, δηλαδή επιστροφή του 100% των κονδυλίων, για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και επειδή κρίθηκε ότι το έργο δεν ήταν λειτουργικό.

Το γεγονός αυτό οριστικοποιήθηκε το Μάρτιο του 2018 με ανακοίνωση εκπροσώπου της Κομισιόν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ’όλα αυτά, η πινακίδα με την αναφορά στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα έξω από το ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Με παρέμβασή του προς την Κομισιόν, ο Νίκος Χουντής ζητά την απομάκρυνσή της. Επιπλέον, επισημαίνοντας ότι «επειδή η κατά 100% δημοσιονομική διόρθωση αφορά και στα συνοδά έργα (πχ. δρόμοι πρόσβασης στον ΧΥΤΑ), ακόμη και αν χρηματοδοτούνται από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία», ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει εάν «προτίθεται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της παραπλανητικής πινακίδας» καθώς και «ποια είναι τα συνοδά έργα, για τα οποία έχει ζητηθεί 100% δημοσιονομική διόρθωση».

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ