Κυβέρνηση και αστυνομία παρανομούν με τις λευκές νύχτες

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής καταγγέλλει τη διοργάνωση των “Λευκών Νυχτών” σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής (Κορωπί, Ίλιον, Μαρούσι κ.α.), για τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκειά τους. Όπως επισημαίνουν, η σχετική άδεια για την παράταση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων δεν έχει δοθεί.

Ο Σύλλογος έχει στείλει σχετικές καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς και δημοσιεύει τις απαντήσεις. Παράλληλα καλεί σε εργατικές κινητοποιήσεις για τις ημέρες που διοργανώνονται οι “Λευκές Νύχτες”.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΣΥΒΧΨΑ:

Ενάντια στις «λευκές νύχτες» (βλ. παράταση ωραρίου καταστημάτων) που οργανώνονται τις ημέρες αυτές στην Αττική (σε Κορωπί, Ίλιον και Μαρούσι), ως Σύλλογος, από κοινού και με τα σωματεία εργαζομένων στη «wind» και το «πλαίσιο», έχουμε ήδη και πάλι προχωρήσει σε καταγγελία κι έχουμε δημοσιεύσει και σχετική ανακοίνωση. Έτσι , παράλληλα με τις εργατικές κινητοποιήσεις μας στις περιοχές αυτές, αξιοποιούμε και κάθε νομικό μέσο, τόσο για να επιχειρήσουμε το μπλοκάρισμα των «λευκών νυχτών», όσο και για να αποκαλύψουμε τις ευθύνες όλων των αρμόδιων φορέων.

Αρχικά, σημειώνουμε ότι όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές στο Νομό Αττικής, η «λευκή νύχτα» και πιο συγκεκριμένα η παράταση λειτουργίας των καταστημάτων γίνεται ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

Κι εδώ είναι που και πάλι θα ξεκαθαρίσουμε ότι η οργή μας για τις «λευκές νύχτες» θα ήταν η ίδια και ότι θα επιδιώκαμε και πάλι την ακύρωσή τους ακόμα και αν ήταν «νόμιμες».

Επίσης, θα χρειαστεί να κάνουμε σαφές ότι ακόμα και αν έχει δηλωθεί «νόμιμα» η απασχόληση των εργαζομένων για τις ώρες της «λευκής νύχτας» (όπως και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις), το ίδιο το γεγονός ότι το κατάστημα λειτουργεί πέραν του καθορισμένου νόμιμου ωραρίου, συνιστά από μόνο του μια παρανομία.

Παρακάτω παραθέτουμε ενημέρωση από τις απαντήσεις των αρμόδιων φορέων που έχουμε λάβει έπειτα από την καταγγελία μας καθώς και νομικά αποσπάσματα μέσα από τα οποία γίνεται εμφανές ποιοι (πέρα από τους δημάρχους και τους μαγαζάτορες) έχουν την ευθύνη για το άθλιο καθεστώς της «λευκής νύχτας».


Πολύ συνοπτικά, εξ αρχής σημειώνουμε ότι ο νόμος Ν. 1957/1991 ( στην παράγραφος 7 του άρθρου 23, όπου και ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ενάντια στην παράνομη παράταση του ωραρίου των καταστημάτων) αναφέρει: «…επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα κατόπιν μηνύσεως του τοπικού αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας ή των αστυνομικών οργάνων και επιβάλλεται επίσης και πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη του επιθεωρητή εργασίας…»

Οπότε, όπως θα φανεί και πιο κάτω, αρχικά η Περιφέρεια και οι Αντιπεριφέρειες οφείλουν να βεβαιώσουν ότι δεν έχει δοθεί άδεια για παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, κι εφόσον αυτή γίνεται τελικά παράνομα, καλούνται το ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας), οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και η αστυνομία να προχωρήσουν σε ελέγχους και πρόστιμα.

Βέβαια, το ΣΕΠΕ δηλώνει ότι μπορεί να ελέγξει και να κόψει πρόστιμα μόνο για το αν έχει δηλωθεί η απασχόληση των εργαζομένων και όχι για την κατάφωρη παραβίαση ότι το κάθε μαγαζί μένει ανοιχτό μέχρι «τις πρώτες πρωινές ώρες».

Η αδράνεια που επιδεικνύεται από όλους αυτούς, είτε εν μέρει, είτε συνολικά, δείχνει ξεκάθαρα σε όλους εμάς τους εργαζόμενους ότι υπάρχει μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση, μέσω της μεθόδου «εναντιωνόμαστε στα λόγια, αλλά ουσιαστικά κάνουμε τα στραβά μάτια», να αφήνουν ανοιχτό το περιθώριο για τις «λευκές νύχτες».


[Παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την περίπτωση του Ιλίου (Σάβ.24/6)]

Σε συνέχεια της καταγγελίας μας, μας αποστέλλεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (βλ. στο τέλος) από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Η ίδια ενημέρωση αποστέλλεται και στους Δήμους Ιλίου, Κρωπίας και Αμαρουσίου και αλλού.


Στη συνέχεια αποστέλλεται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π. Ε. ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής έγγραφο στο οποίο δηλώνει ότι δεν έχει δώσει άδεια για παράταση ωραρίου στο Ίλιον.

Στο παραπάνω έγγραφο αναφέρεται:

Η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας που θέτει ο νόμος 3377/2005 είναι αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων ενώ σε όσους παραβιάζουν αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο επιβάλλονται κυρώσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του αρθ.42 του Ν.1892/1990(ΦΕΚ 101/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του αρθ.23 του Ν.1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α’).

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.


Στη συνέχεια στέλνεται το παρακάτω έγγραφο από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ προς το ΣΕΠΕ, την Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατ. Αττικής και την Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτ. Τομέα Αθηνών και την Γενική Αστυνομική Δ/νση Αττικής

Σε αυτό αναφέρεται:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα ως άνω σχετικά (1,2&3) και βάσει του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994, του αρθ. 23 του Ν. 1957/1991, του άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 κλπ, όπως ισχύουν, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων :

  • του Δήμου Κορωπίου, για τη Παρασκευή 16/06/2017,
  • του Δήμου Ιλίου, για το Σάββατο 24/06/2017

Στο νόμο Ν. 1957/1991, στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 αναφέρεται «…επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα κατόπιν μηνύσεως του τοπικού αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας ή των αστυνομικών οργάνων και επιβάλλεται επίσης και πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη του επιθεωρητή εργασίας…».

Παραθέτουμε αυτούσιο το νομοθετικό πλαίσιο, όπως μας στάλθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:

  • Σύμφωνα με το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’)

«Καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α’)».

  • Σύμφωνα με το την παρ. 3β του άρθρου 16 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’) αντικατασταθεί ως έξης: «Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»
  • Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ανωτέρου νόμου ορίζεται ότι: «Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.»
  • Σύμφωνα με το άρθρο 186, κεφ. Δ, αριθ. 10 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) όπου προβλέπονται οι αρμοδιότερες της Περιφέρειας ορίζεται ότι: «Η παράταση, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους.»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’) όπως ισχύει, σε συνδυασμό τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Δ, εδάφιο 10 του νόμου 3852/2010(ΦΕΚ 202/Α’) καθορίζονται: σε εθνική κλίμακα τα χρονικά όρια του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους, τα καταστήματα που εξαιρούνται, το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης που έχει την δυνατότητα να λάβει Απόφαση για παράταση του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων καθώς και η διαδικασία που εκδίδονται οι εν λόγω Αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για παράταση του Εθνικού πλαισίου ωραρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο εφαρμόζοντας την προαναφερομένη διαδικασία, αφού συνεδριάσει και εξετάσει το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να εκδώσει σχετική Απόφαση. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η έγκριση παράτασης του Εθνικού πλαισίου ωραρίου η εκδοθείσα Απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια: α) αν εφαρμόζεται για κάθε είδους καταστήματος ή σε ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων, β) τις ώρες παράτασης ωραρίου ανά ημέρα ή την ώρα λήξης του ωραρίου, γ) την χρονική περίοδο εφαρμογής της Απόφασης δ) την ημέρα ή τις ημέρες της εβδομάδας εφαρμογής της Απόφασης και ε) την γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Απόφασης.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η έκδοση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου βάσει της διάταξης του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 28 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) με την οποία μεταβιβάστηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα όπως ορίζεται: «Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.» η αρμοδιότητα αυτή που δίνεται από το εν λόγω άρθρο στους Δήμους για καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας που θέτει ο νόμος 3377/2005. Τυχόν δε παράταση αυτού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών διατάξεων αφενός προκύπτει η εκ του νόμου δέσμια αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειακού Συμβούλιου για την έκδοση Απόφασης κατόπιν αιτήματος σχετικά με την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και αφετέρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 σε όσους παραβιάζουν Αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ114Α’).

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ