Καστοριάδης: Ή ελευθερία ή ησυχία

Μια σπάνια συνέντευξη του μεγάλου φιλοσόφου για την Ελλάδα και τη Δύση, τη θεοκρατια του Βυζαντίου και την αμφισβήτηση. Με μερικές νότες από Τρύπες και Active Member.