Γάζα

Η βρεφική θνησιμότητα μειώνεται σε όλο τον κόσμο εκτός από τη Γάζα

Η βρεφική θνησιμότητα -που στα περισσότερα σημεία του πλανήτη μειώνεται- δεν έχει σημειώσει μείωση μέσα στην τελευταία δεκαετία στη Γάζα, σύμφωνα με μία νέα έρευνα της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Ο Dr Akihiro Seita, διευθυντής του Τμ. Υγείας της Υπηρεσίας UNRWA, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα ασυνήθιστο προειδοποιητικό σήμα, μια ανησυχητική τάση για τη συνολική κατάσταση στην περιοχή. Όχι μόνο για την υγεία των παιδιών, αλλά για την υγεία του συνόλου του παλαιστινιακού λαού που βρίσκεται στη Γάζα.

»Είναι επίσης, μια προειδοποίηση για την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Γάζα, καθώς οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες αποτελούν πάνω από το 70% του πληθυσμού της Γάζας. Τα επίπεδα βρεφικής θνησιμότητας είναι ένδειξη για την κατάσταση της υγείας του συνολικού πληθυσμού».

Η νέα έρευνα, με τίτλο «Καθυστέρηση της μείωσης της βρεφικής θνησιμότητας στους Παλαιστίνους πρόσφυγες στη Γάζα από το 2006» (Stalled decline in infant mortality among Palestine refugees in the Gaza Strip since 2006), έδειξε ότι η βρεφική θνησιμότητα στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στης Γάζας ήταν 22,7 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. Ο αριθμός κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το 2015 (22,4 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων), αλλά και το 2006 (20,2 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων).

«Τα αποτελέσματα της έρευνας χρειάζονται προσοχή, δεδομένου ότι σκοπός είναι να διατηρηθεί καθοδική πορεία της βρεφικής θνησιμότητας και να πάψουν οι αποτρέψιμοι θάνατοι βρεφών. Η Γάζα δεν είχε τη δυνατότητα να πετύχει τον 4ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας σχετικά με τον περιορισμό της θνησιμότητας παιδιών κάτων των πέντε ετών κατά δύο τρίτα. Θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ο νέος στόχος, που ορίζει ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας κάτω των 12 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών μέχρι το 2030», σχολίασε ο Dr Seita.

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη Γάζα έχει χειροτερέψει δραματικά μέσα στην τελευταία δεκαετία, μετά την επιβολή του αποκλεισμού και τις επακόλουθες συγκρούσεις. Εξ αιτίας του αποκλεισμού έχει επηρεαστεί συνολικά ο τομέας της υγείας στην περιοχή.

Στα νοσοκομεία υπάρχουν ελλείψεις των κατάλληλων υποδομών, φαρμάκων, προμηθειών και υλικού πρόληψης λοιμώξεων. Η μη συνεχής παροχή ενέργειας, τα προβλήματα του εξοπλισμού και οι ελλείψεις των απαραίτητων φαρμάκων και άλλων αναλώσιμων υλικών επηρέασαν την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης και κατά συνέπεια επηρέασαν τα επίπεδα βρεφικής θνησιμότητας.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ