Ο Plasticobilism για την επέτειο επιβολής των capital controls