παπάς

Για τις σχέσεις κυβέρνησης-εκκλησίας

Μια δημιουργία του Πέτρου Ζερβού για τη συμφωνία κυβέρνησης και εκκλησίας
Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών