Την Κυριακή 17 Μαΐου, το k-lab συνομίλησε με τον Éric Toussaint, εκ των ιδρυτικών μελών του CADTM [Committee for the Abolition of Illegitimate Debt], για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης CoViD-19, την κρίση του καπιταλισμού και τις αναδυόμενες συλλογικές αντιστάσεις.

Η συζήτηση με τον ιστορικό και πολιτικό επιστήμονα έγινε στα Γαλλικά και είναι διαθέσιμη με ελληνικούς υπότιτλους. Τη συνέντευξη πήρε ο Alexis Cukier.