Ανισότητα στην ενημέρωση

Έρευνα: Οι φτωχοί «καταναλώνουν» λιγότερες ειδήσεις από τους πλούσιους

Η ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων στην πρόσβαση στην ενημέρωση είναι πολύ μεγαλύτερη από την ανισότητα των εισοδημάτων, σύμφωνα με μία νέα έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism.

Ενώ συχνά γίνεται λόγος για την ανισότητα μεταξύ των εισοδημάτων, σπάνια οι αναλυτές εστιάζουν στην εξίσου σημαντική ανισότητα της ενημέρωσης. Η έρευνα με θέμα «Κοινωνικές ανισότητες στην κατανάλωση των ειδήσεων» έγινε στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ειδήσεις διαμοιράζονται με ακόμη πιο άνισο τρόπο από ό,τι τα εισοδήματα, καθώς τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα «καταναλώνουν» αισθητά λιγότερες ειδήσεις και θέματα σχετικά με την επικαιρότητα σε σύγκριση με τα πλουσιότερα κοινωνικά στρώματα.

Γράφημα: Μέσος όρος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν (μέσα σε μία εβδομάδα) για ενημέρωση εντός (αριστερά) και εκτός διαδικτύου (δεξιά) ανά κοινωνική τάξη

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α., ο δείκτης ανισότητας για τα εισοδήματα στη Μ.Βρετανία για το 2015 ήταν 0,36. Η έρευνα του Reuters Institute υπολόγισε το δείκτη ανισότητας για την πρόσβαση στην ενημέρωση σε 0,45, ενώ ο δείκτης για την πρόσβαση στη διαδικτυακή ενημέρωση είναι ακόμα πιο μεγάλος, σε 0,55.

Οι άνθρωποι των χαμηλών κοινωνικών τάξεων λοιπόν έχουν την τάση να μην κατευθύνονται αμέσως στις πηγές ειδήσεων, δηλαδή σε ιστοσελίδες μέσων ενημέρωσης, σε αντίθεση με τους χρήστες του διαδικτύου από υψηλότερες κοινωνικές τάξεις. Η ανισότητα στην χρήση διαδικτυακών πηγών για ενημέρωση είναι ακόμα πιο μεγάλη σε σχέση με αυτή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Αυτό σημαίνει ότι όσο η ενημέρωση μεταφέρεται προς το ψηφιακό περιβάλλον, η ανισότητα στην ενημέρωση θα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

Μυρτώ Συμεωνίδου

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ