Το τρίτο από τα επτά απλά μαθήματα μαρξισμού με θέμα Μεταρρύθμιση και επανάσταση παρουσιάστηκε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου από τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας Δημήτρη Πατέλη.

Τα μαθήματα διοργανώνουν ο Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών, Σύλλογος Γ. Κορδάτο και οι Όμιλοι Επαναστατικής Θεωρίας.