Ελευθεροτυπία Τρίτου Κόσμου

Ακούμε τραγούδια και λέμε μερικές ιστορίες για τις πέντε χώρες που απολαμβάνουν λίγο υψηλότερα επίπεδα Ελευθερίας του Τύπου σε σχέση με την Ελλάδα.