οενγε αναφορά άρειος πάγος νοσοκομεία

Διεθνής Αμνηστία: Η Ελλάδα παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα με τη λιτότητα στην Υγεία

Προσφυγή κατά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατέθεσε την Τετάρτη η Διεθνής Αμνηστία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας παραβίασε διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία και στην απαγόρευση των διακρίσεων, εξαιτίας των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας που θεσπίστηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2009-10.

Η συλλογική προσφυγή ακολουθεί την έρευνα που είχε διεξάγει η Διεθνής Αμνηστία για τη λιτότητα στο Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020 με τίτλο «Ανάνηψη Τώρα: Το ελληνικό σύστημα υγείας μετά από μια δεκαετία λιτότητας», αλλά και συμπληρωματική έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Τα ευρήματα της έρευνας, μέσα από τεκμηρίωση και συνεντεύξεις με ασθενείς, υγειονομικούς, εμπειρογνώμονες στον χώρο της υγείας και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αποτυπώνουν το πώς τα μέτρα λιτότητας στον χώρο της Δημόσιας Υγείας που εφαρμόστηκαν έπειτα από την οικονομική κρίση 2009-10 «υπονόμευσαν την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, με πολλούς ανθρώπους να δυσκολεύονται να πληρώσουν την υγειονομική περίθαλψη και να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όταν το χρειάζονται».

Όπως τονίζει η Διεθνής Αμνηστία, στο πλαίσιο των γενικών περικοπών δημοσίων δαπανών κατά 32% σε όλους τους τομείς, οι δαπάνες υγείας περιορίστηκαν κατά 43% μεταξύ 2009 και 2017. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μετακύλησαν επίσης μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς. Επιπλέον, τα τρία προγράμματα οικονομικής βοήθειας που συνήφθησαν με τους πιστωτές της Ελλάδας περιλάμβαναν όρους εκ ων οποίων ορισμένοι ενθάρρυναν, ή επηρέασαν, τα μέτρα λιτότητας που οδήγησαν σε ένα αποδυναμωμένο σύστημα υγείας.

Οι πράξεις και παραλείψεις των ελληνικών αρχών παραβιάζουν μία σειρά από υποχρεώσεις και συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα — πιο σημαντικά, παραβιάζουν το άρθρο 11, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο Ε του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996. Η προσφυγή της Διεθνούς Αμνηστίας υποστηρίζει ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν διαβρώσει την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, με αντίκτυπο δυσανάλογο σε ορισμένα άτομα και ομάδες που έχουν τεθεί στο περιθώριο.

«Περισσότερο από μια δεκαετία ύφεσης και μέτρων λιτότητας έχουν γονατίσει το σύστημα υγείας της Ελλάδας, προκαλώντας επιπτώσεις στην ανταπόκρισή του στην πανδημία του κόβιντ. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας να δράσουμε ώστε να λογοδοτήσουν οι αρχές για τις αρνητικές συνέπειες των αποφάσεών τους στα δικαιώματα των ανθρώπων», δήλωσε η Sanhita Ambast, ερευνήτρια και σύμβουλος για τα Οικονομικά, τα Κοινωνικά και τα Πολιτιστικά Δικαιώματα.

«Η σημερινή ενέργεια στέλνει σαφές μήνυμα προς όλες τις κυβερνήσεις: Δεν έχουν ασυλία ως προς τον έλεγχο, και πρέπει να λογοδοτήσουν για τις βλαβερές συνέπειες των αποφάσεών τους στους ανθρώπους και στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους».

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ