Το ρόλο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας καλείται να διερευνήσει, το διεθνές συνέδριο με τίτλο #AMIRetreat2018 «Μέσα, Πόλις, Αγορά: Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στην Ψηφιακή Εποχή» (“Media, Polis, Agora: Journalism & Communication in the Digital Era”), που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Κορυφαίοι εισηγητές, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και καταξιωμένοι δημοσιογράφοι απ’ ολόκληρο τον κόσμο με τη συνεργασία πρωτοπόρων πανεπιστημίων, οργανισμών και ιδρυμάτων συναντώνται στην Ελλάδα για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τη λειτουργία των Μέσων στην Πόλη με τις πειθαρχίες της Αγοράς.

Το info-war.gr θα εκπροσωπήσει στο συνέδριο ο Άρης Χατζηστεφάνου.

Το συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του Advanced Media Institute, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Εργαστηρίου Σπουδών κι Εφαρμοσμένων Ερευνών (Laboratoire d’ Etudes et de Recherches Appliquees en Sciences Sociales) του Universite Toulouse III – Paul Sabatier και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος θα απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, σκοπός του οποίου είναι να κτίσει γέφυρες ανάμεσα στον ακαδημαϊκό χώρο και τον κόσμο της εφαρμοσμένης δημοσιογραφίας, των Μέσων και της πολιτικής. Από τις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται η ακαδημαϊκή πλευρά να αποκτήσει εμπειρίες από την καθημερινή πρακτική και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην εκτέλεση του δημοσιογραφικού έργου, ενώ η πλευρά των επαγγελματιών στα Μέσα να γνωρίσει σε βάθος τις νέες τάσεις που επικρατούν στον διεθνή χώρο και τα θεωρητικά, διεπιστημονικά συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από τη μελέτη του επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο των εργασιών του #AMIRetreat2018, θα λάβουν χώρα εργαστήρια, εισηγήσεις, αλλά και συζητήσεις με τους επαγγελματίες των Μέσων με πολλαπλό στόχο:

  • να προσφέρουν μέσω εμπειρικών παραδειγμάτων την επαλήθευση των αναλύσεων για το νέο μηντιακό τοπίο.
  • να αναδείξουν τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτό το νέο περιβάλλον και τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι πρακτικές αυτές.
  • να προβάλουν μια σειρά από νέες αξίες, αλλά και νέες απαιτήσεις που προκύπτουν για την αποτελεσματική λειτουργία των Μέσων στις σύγχρονες Δημοκρατίες.
  • να συμβάλουν στην περιφρούρηση και ενίσχυση της δημοκρατίας, της πόλης και της αγοράς με την πολιτική τους έννοια, λειτουργώντας ως μέσα ανάσχεσης όλων εκείνων που την επιβουλεύονται.