Το 15ο Μάθημα του Νέου Κύκλου Μαθημάτων για την Ιστορία του Μαρξισμού, που διοργανώνει ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας, θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στις 6.30μ.μ. στο αμφιθέατρο Μ318 του Ε.Μ.Π., με θέμα «Το θεωρητικό περιεχόμενο και η διαλεκτική λογική δομή του Α’ τόμου του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ. 1: Εμπόρευμα & χρήμα. Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο».

Η διάλεξη θα γίνει από τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας Δημήτρη Πατέλη και θα εστιάσει στα εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Εμπόρευμα και Χρήμα [Η αρχή της επιστήμης ως συστήματος διατεταγμένων κατηγοριών]

Κεφ. 1. Το εμπόρευμα [Προϋποθέσεις και τρόποι εξέτασης της αρχής του αντικειμένου].

1. Οι δύο παράγοντες του εμπορεύματος: Χρηστική αξία και αξία (αξιακή υπόσταση, αξιακό μέγεθος) [Λογική ανάλυση του 1ου & του 2ου παράγοντα της στοιχειώδους μορφής].

2. Ο διττός χαρακτήρας της εργασίας [υπόστασης] η οποία παρασταίνεται στα εμπορεύματα.

3. Η αξιακή μορφή ή η ανταλλακτική αξία [Η ουσία της αρχής ως θεμέλιο. Οι όροι εκδήλωσης της ουσίας].

α) Απλή, μεμονωμένη ή τυχαία αξιακή μορφή. 1. Οι δύο πόλοι της αξιακής έκφρασης: Σχετική αξιακή μορφή και μορφή ισοδυνάμου. 2. Η σχετική αξιακή μορφή. α) Περιεχόμενο της σχετικής αξιακής μορφής. β) Ποσοτική προσδιοριστικότητα της σχετικής αξιακής μορφής…. 3. Η μορφή ισοδυνάμου. 4. Το όλον της απλής αξιακής μορφής.

β) Ολική ή εκδιπλωμένη αξιακή μορφή. 1. Η εκδιπλωμένη σχετική αξιακή μορφή. 2. Η ιδιαίτερη μορφή ισοδυνάμου. 3. Ελλείψεις της ολικής ή εκδιπλωμένης αξιακής μορφής.

γ) Γενική αξιακή μορφή. 1. Μεταβεβλημένος χαρακτήρας της αξιακής μορφής. 2. Σχέση ανάπτυξης μεταξύ σχετικής αξιακής μορφής και μορφής ισοδυνάμου. 3. Μετάβαση από τη γενική αξιακή μορφή στη χρηματική μορφή …

δ) Χρηματική μορφή. [Α, Β, Γ, Δ: Οι μορφές του φαινομένου]

4. Ο φετιχιστικός χαρακτήρας του εμπορεύματος και το μυστικό του. [Ο φετιχισμός του πράγματος. Η αντικειμενική φαινομενικότητα της ουσίας]

Κεφ. 2. Η διαδικασία ανταλλαγής [Η πραγματικότητα της αρχής. Λογική ανάλυση της διαδικασίας της ανταλλαγής]

Κεφ. 3. Το χρήμα ή η εμπορευματική κυκλοφορία.

1. Μέτρο των αξιών.

2. Μέσο κυκλοφορίας. α) Η μεταμόρφωση των εμπορευμάτων. β) Η κυκλοφορία του χρήματος. γ) Το νόμισμα. Το αξιακό σημείο.

3. Χρήμα. α) θησαυρισμός. β) Μέσο πληρωμής. γ) Παγκόσμιο χρήμα [Η πραγματικότητα της αρχής. Λογική ανάλυση του χρήματος]

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο [Η αρχή ως είναι του αντικειμένου. Μια σπείρα της έλικος ως τμήμα της μεγάλης σπείρας. – Το εμπόρευμα και το χρήμα ως τμήμα της μεγάλης σπείρας της έλικος]

Κεφ. 4. Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο. [Το γίγνεσθαι της ουσίας]

1. Ο γενικός τύπος του κεφαλαίου.

2. Αντιφάσεις του γενικού τύπου.

3. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης.

 

Την Πέμπτη 25/1/2018, στις 6.30μ.μ.
στο αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.
(τ. πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων προς την οδό Μπουμπουλίνας, 3ος όρ.)