Το 14ο Μάθημα του Νέου Κύκλου Μαθημάτων για την Ιστορία του Μαρξισμού, που διοργανώνει ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας, θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 6.30μ.μ. στο αμφιθέατρο Μ318 του Ε.Μ.Π., με θέμα «Το Κεφάλαιο του Μαρξ. Η κορύφωση της μαρξικής θεωρίας και μεθοδολογίας. Η δομή του έργου και η μέθοδος».

Η διάλεξη θα γίνει από τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας Δημήτρη Πατέλη και θα εστιάσει στα εξής:

Η προετοιμασία του 2ου τεύχους της «Κριτικής της πολιτικής οικονομίας» — Οικονομικά χειρόγραφα α)1861-1863 και β)1863-1865. Προετοιμασία και έκδοση του 1ου τόμου του θεωρητικού μέρους του «Κεφαλαίου» στη γερμανική. Μεταφράσεις και εκδόσεις σε άλλες γλώσσες. Η ρώσικη έκδοση. Η Β’ γερμανική έκδοση του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου». Εκ νέου συγγραφή-μετάφραση του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου» στη γαλλική. Η εκπόνηση των ανολοκλήρωτων τόμων 2 & 3 του θεωρητικού μέρους του «Κεφαλαίου».

Η δομή του κεφαλαίου. Το εμπόρευμα και το χρήμα. Η διαδικασία της παραγωγής του κεφαλαίου. Η διαδικασία της κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Η διαδικασία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής εν συνόλω.

Το ιστορικό μέρος του «Κεφαλαίου» (ιστορία των θεωριών περί κεφαλαίου): «Θεωρίες για την υπεραξία». Η μέθοδος του «Κεφαλαίου». Ζητήματα διαλεκτικής λογικής και μεθοδολογίας στο “Κεφάλαιο” του Μαρξ. Ιστορικός και λογικός τρόπος προσέγγισης. Η συσχέτιση μεταξύ αντικειμένου της έρευνας και νοητικής ανασύστασής του, μεταξύ ανεπτυγμένης δομής του και ιστορίας που οδήγησε σε αυτήν, μεταξύ ιστορίας των θεωριών και ώριμης θεωρητικής ανασύστασης κ.ο.κ.

Η μετατροπή της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας από επιστημονική υπόθεση σε επιστημονικά αποδεδειγμένη θεωρία βάσει της ενδελεχούς συστηματικής εξέτασης των σχέσεων παραγωγής του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού.

Η ανάπτυξη της κοινωνίας ως φυσικο-ιστορική διαδικασία που εκτυλίσσεται στη βάση της σχέσης των ανθρώπων προς τη φύση και μεταξύ τους. Το επίπεδο επιστημονικής πρόβλεψης-πρόγνωσης της κομμουνιστικής κοινωνίας που επιτυγχάνεται στο “Κεφάλαιο”.

Βιβλιογραφία

Marx, K. (2016). Το κεφάλαιο. Μετ.: Θ. Γκιούρας. Επιμέλεια: Θ. Γκιούρας, Θ. Νουτσόπουλος, Δ. Γράβαρης. Αθήνα: Κ.Ψ.Μ.

Καρλ Μαρξ. Το Κεφάλαιο, τόμος 1ος

Βαζιούλιν Β. Α. Το σύστημα της λογικής του Χέγκελ και το σύστημα λογικής στο «Κεφάλαιο» του Μαρξ.//Επιστημονική σκέψη, Νο 36, 1987, σ. 75-82.

Βαζιούλιν Β. Α. Η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο.//Νέα προοπτική 67, 5/12/1992.

Βαζιούλιν Β. Α. Το πρόβλημα της αντίφασης στο “Κεφάλαιο” του Μαρξ.//Ουτοπία, Νο 12, 1994, σ. 17-28.

Βαζιούλιν Β. Α. Για τη σημασία της Λογικής του «Κεφαλαίου» του Κ. Μαρξ.//ΔΙΑΠΛΟΥΣ, Νο 26, Ιούνιος-Ιούλιος 2008, σελ. 21-25.

Βαζιούλιν Β. Α. Υπέρ της ιστορικής προσέγγισης στο πρόβλημα του ιστορικού και του λογικού.

Βαζιούλιν Β. Α. Προς τους Έλληνες αναγνώστες [της «Λογικής του “Κεφαλαίου” του Κ. Μαρξ»]. & Περιεχόμενα.

Βαζιούλιν Β. Α. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . Στο: Η Διαλεκτική του ιστορικού προτσες και η μεθοδολογία της έρευνας του. // ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988

Βαζιούλιν Β. Α. Η μεθοδολογία διερεύνησης της ανάπτυξης της κοινωνίας ως «οργανικού όλου». Στο: Βαζιούλιν, Β. Α. (2013). Η λογική της ιστορίας. Ζητήματα θεωρίας και Αθήνα μεθοδολογίας. Αθήνα: ΚΨΜ.

Ilienkov, Evald V. Η διαλεκτική του αφηρημένου και του συγκεκριμένου στο Κεφάλαιο του Μαρξ. μετάφραση: Η. Χριστοφορίδης, Γ. Στεφανίδης. Ένεκεν, 2016

HAUG. Εισαγωγικά μαθήματα στο “ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

 

Πέμπτη 11/1/2018, στις 6.30μ.μ.
στο αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. 
(τ. πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων προς την οδό Μπουμπουλίνας, 3ος όρ.)
*Η προσέλευση να γίνεται έγκαιρα, γιατί το αμφιθέατρο κλείνει ώρα 21:00.

CLOSE
CLOSE