Ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας Αθήνας διοργανώνει διάλεξη – συζήτηση με θέμα «Διερευνώντας το ιστορικό γίγνεσθαι της διαλεκτικής», την Πέμπτη 1 Μαρτίου στις6.30μ.μ. στο αμφιθέατρο Μ318 του Ε.Μ.Π.

Η εισήγηση θα γίνει από τον Μανόλη Δαφέρμο, αναπληρωτή καθηγητή Φιλοσοφίας της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η διαλεκτική δεν αποτελεί ένα σύνολο έτοιμων αρχών που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και γραμμικά, αλλά τρόπο σκέψης που εμφανίζεται, διαμορφώνεται και αναπτύσσεται στην ιστορία της φιλοσοφίας και της επιστήμης για την επίλυση προβλημάτων που εγείρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές και γνωσιακές συγκυρίες.

Η συστηματική μελέτη του ιστορικού γίγνεσθαι της διαλεκτικής αποτελεί μια από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας έρευνας των σύνθετων ζητημάτων που εγείρονται στην τρέχουσα ιστορική και κοινωνική συγκυρία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Marx, K. (2016). Το κεφάλαιο. Μετ.: Θ. Γκιούρας.Επιμέλεια: Θ. Γκιούρας, Θ. Νουτσόπουλος, Δ. Γράβαρης. Αθήνα:Κ.Ψ.Μ.

Βαζιούλιν Β. Α.Το σύστημα της λογικής του Χέγκελ και το σύστημα λογικής στο «Κεφάλαιο» του Μαρξ.//Επιστημονική σκέψη, Νο 36, 1987, σ. 75-82.

Βαζιούλιν Β. Α.Η ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο.//Νέα προοπτική 67, 5/12/1992.

Βαζιούλιν Β. Α.Το πρόβλημα της αντίφασης στο “Κεφάλαιο” του Μαρξ.//Ουτοπία, Νο 12, 1994, σ. 17-28.

Βαζιούλιν Β. Α.Για τη σημασία της Λογικής του «Κεφαλαίου» του Κ. Μαρξ.//ΔΙΑΠΛΟΥΣ, Νο 26, Ιούνιος-Ιούλιος 2008, σελ. 21-25.

Βαζιούλιν Β. Α.Υπέρ της ιστορικής προσέγγισης στο πρόβλημα του ιστορικού και του λογικού.

Βαζιούλιν Β. Α.Προς τους Έλληνες αναγνώστες [της «Λογικής του “Κεφαλαίου” του Κ. Μαρξ»].&Περιεχόμενα.

Βαζιούλιν Β. Α.Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Στο: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988

Βαζιούλιν Β. Α.Η μεθοδολογία διερεύνησης της ανάπτυξης της κοινωνίας ως «οργανικού όλου». Στο: Βαζιούλιν,Β.Α. (2013).Ηλογικήτηςιστορίας.Ζητήματα θεωρίας και

Αθήναμεθοδολογίας. Αθήνα: ΚΨΜ.

Ροζεντάλ Μ. Προβλήματα διαλεκτικής στο “Κεφάλαιο” του Μαρξ.

Ilienkov, Evald V. Ηδιαλεκτικήτου αφηρημένου και τουσυγκεκριμένουστο Κεφάλαιο του Μαρξ. μετάφραση: Η. Χριστοφορίδης, Γ. Στεφανίδης. Ένεκεν, 2016

ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Τ. 1-5, ΑΘΗΝΑ 1994-1995, ΕΚΔ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Γνωστική διαδικασία,Γνώση,Εμπειρικό και θεωρητικό,Εξωτερικό και εσωτερικό,Μέρος και όλο,Ποιότητα και ποσότητα,Ουσία και φαινόμενο, Κατηγοριακή σκέψη,Διαλεκτική λογική,Διάνοια και λόγος,Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο,Ιστορικό και λογικό,Πέρασμα των ποσοτικών αλλαγών σε ποιοτικές,Μέτρο,Αντίφαση διαλεκτική,Άρση,Σύνθεση,Χέγκελ (Hegel) Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ,

ΠατέληΔ. Κοινωνικές Επιστήμες και μεθοδολογία του οργανικού όλου: Πέραν του διπόλου ποιοτικών και ποσοτικών μονομερειών.Μ.Πουρκός & Μ.Δαφέρμος, (επιμ), Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Τόπος, 2010, σ. 207-297.

Πατέλη Δ.Ο Χέγκελ και το γίγνεσθαι της επιστημονικής σκέψης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τ. 26 (Σεπτέμβριος 2009), σ. 294-317.

 

Την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 στις 6.30μ.μ.
στο αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.
τ. πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων, 3ος όρ. (είσοδος από οδό Στουρνάρη)