Δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Ποτέ δεν υπήρξαν

Εδώ και χρόνια επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο όρος «φυσική καταστροφή» χρησιμοποιείται για να αποκρύψει τις ευθύνες του ανθρώπου