Δεν είναι ότι δεν μπορούν — δεν θέλουν

Η γνώση μιας επαναλαμβανόμενης καταστροφής και των αιτιών της, κάνει ακόμα πιο επονείδιστη την πλήρη απουσία προσπαθειών για την αποφυγή της.