νεκρή φύση περιβάλλον
"Dead Nature" by Pierk

Dead nature on a neoliberal canvas: The case of Greece

In June 2016 the Conference “Rights to Nature: Tracing alternative political ecologies against the neoliberal environmental agenda” took place in the University of Cambridge.

The ‘Rights to Nature’ conference brought into dialogue both scholars and activists working on the neoliberalisation of nature and environmental policies. The subjects of the discussions were the relation between nature, capitalism, and politics, and the possibility of an alternative environmental political agenda in Europe.

In the extract below, Aris Chatzistefanou presents the impact of neoliberal politics and the memorandum on the environment in Greece:

 

You can watch the full program here

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ