Το τριήμερο 20-22 Οκτωβρίου 2017, το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, διοργανώνει στην Αθήνα, στο κτίριο Αβέρωφ του Πολυτεχνείου, ένα σημαντικό συνέδριο με τίτλο:
«Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της κρίσης στην πόλη και την κατοικία και οι αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις διαδικασίες χωρικής παραγωγής και σχεδιασμού».

Τη Δευτέρα 15 Μαϊου, στις 12:00, ο σύλλογος δίνει Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Τελετών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, στην οποία θα γίνει η πρώτη δημόσια παρουσίαση του περιεχομένου του συνεδρίου.
Πρόκειται για το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που φιλοδοξεί να εξετάσει το αποτύπωμα της κρίσης στο χώρο, στις κοινωνικές υποδομές και τις λειτουργίες της Αττικής, καθώς και στους ανθρώπους της που βιώνουν με άνισο τρόπο τις επιπτώσεις των μέτρων.

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ εντονότερες στις πόλεις, όπου, όπως αναφέρει και η διεθνής βιβλιογραφία, «η λιτότητα δαγκώνει» – και η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας-Αττικής είναι χαρακτηριστικό πεδίο αποτύπωσης της έντασης αυτής.

Το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» μεταβάλλει ριζικά τους όρους ανάπτυξης και σχεδιασμού δημιουργώντας, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ένα νέο, τεταμένο και ασταθές περιβάλλον. Παράλληλα, η προσφυγική κρίση εισάγει μια νέα παράμετρο στην πόλη καθώς συντελείται η εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού, μικρού μεν αλλά με άγνωστη διάρκεια παραμονής και επομένως με ανάγκες στήριξης και ένταξης οι οποίες δεν έχουν συνυπολογιστεί στους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς.

Πέρα από την περιγραφή, την κατανόηση και την ερμηνεία των νέων φαινομένων, καλούμαστε να διατυπώσουμε είτε να αξιολογήσουμε προτάσεις για δημιουργικές παρεμβάσεις στο χώρο ώστε να αντιμετωπιστούν εκείνες οι τάσεις που καθιστούν την πόλη προβληματική και άξενη για την πλειονότητα των κατοίκων της.

Προθεσμία για κατάθεση περίληψης ανακοινώσεων για το συνέδριο είναι η 31η Μαΐου. Πληροφορίες γι’ αυτό, καθώς και για τις θεματικές ενότητες που ενδεικτικά προτείνονται για την προσέγγιση του αντικειμένου του συνεδρίου, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα https://atticaincrisis.com.