Το έκτο μάθημα μαρξισμού (2016) με τίτλο «Μαρξισμός και Αναρχισμός» από τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας Αλέξανδρο Χρύση.