Αντιπολεμικός ξεσηκωμός κατά ΗΠΑ – Ισραήλ

Πηγή: narnet.gr
Αντιιμπεριαλιστικό συναγερμό σημαίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλο­νίκη αντιπολεμικές-αντιρατσιστικές κινήσεις, συντονισμοί, πρωτοβάθμια σωματεία, σύλλογοι, πολιτικές ορ­γανώσεις και κινήσεις πόλεις, φίλοι του Λαϊκού Μετώπου για την Απε­λευθέρωση της Παλαιστίνης καθώς και το Δίκτυο Αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατού­μενους Samidoun μπροστά στις επι­κίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώμα­τα, ΛΑΕ και ΚΚΕ (μ-λ) καλούν το λαό της Θεσσαλονίκης την Πέ­μπτη, 15/6 στις 19.00 σε μεγάλη δι­αδήλωση στο Άγαλμα Βε­νιζέλου ενάντια στην σύ­νοδο Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το ενωτι­κό κάλεσμα τάσσεται ενα­ντίον των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβά­σεων, εναντίον των κοινών στρατι­ωτικών ασκήσεων Ελλάδας-Ισραήλ και του μαύρου άξονα Ελλάδας-Ισ­ραήλ-Κύπρου και Αιγύπτου.

Όπως τονίζουν οι οργανώσεις στο κάλεσμά τους, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει ήδη αποφασίσει να δώσει «γη και ύδωρ» στη νέα ιμπεριαλιστική εκστρατεία των ΗΠΑ. Η βάση της Σούδας έχει παραχωρηθεί για τα πιο προκλητικά επι­χειρησιακά σχέδια στις γει­τονικές χώρες, ενώ παράλ­ληλα η κυβέρνηση προ­σφέρει και προετοιμάζει νέο στρατιωτικό «οικόπε­δο» στην Κάρπαθο!

Ο αντιπολεμικός συντονισμός στην Αθήνα καλεί με τη σειρά του σε διαδήλωση την Πέμπτη 15 Ιου­νίου στις 7 το απόγευμα στην Ισ­ραηλινή Πρεσβεία και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρα που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Ισραήλ Νετανιά­χου.

Όπως ση­μειώνεται, είναι μια διάσκεψη με την υψηλή εποπτεία των ΗΠΑ, προκει­μένου να μοιράσουν την πίτα στην εξόρυξη και μεταφορά φυσικού αε­ρίου προς την Ευρώπη, να προω­θήσουν τη στρατιωτική συνεργα­σία στην Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και τις επενδύ­σεις της οικονομικής ολιγαρχίας σε έρευνα, τεχνολογία, τουρισμό κλπ.

Το ίδιο διάστημα 6-14/6 η Β. Ελ­λάδα γίνεται «πεδίο βολής φτηνό» εξαιτίας της μεταφοράς στρατιωτι­κών δυνάμεων για την πολεμική άσκηση του ΝΑΤΟ «Noble Jump 2017» στη Ρουμανία, με συμμετο­χή 10 κρατών μελών.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ