Πατήστε την εικόνα (κάτω) για να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση των διοργανωτών του #παραιτηθείτε. Από τον Jo Di Graphics

CkGy92EWgAAhKtc

3

2

Capture