2008-2019: «11 χρόνια κομμάτια – και όμως κινείται»

Η πρωτοβουλία πολιτών «Χαλάνδρι Εν.Αντι.Α» διοργανώνει πολιτική εκδήλωση την Τετάρτη 27/11, με τίτλο «2008-2019: 11 χρόνια κομμάτια – και όμως κινείται»