Η τελευταία δημιουργία του Latuff για τη γιορτή της μητέρας