πρόσφυγες

Χάρτης με τα σημεία συλλογής ειδών για πρόσφυγες – συνεχής ανανέωση

Η πρωτοβουλία RefugeesWelcomeGR παρουσιάζει εν διαδραστικό χάρτη με τα σημεία συλλογής ειδών για πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα.

Το info-war.gr φιλοξενεί τον χάρτη χωρίς δυνατότητα επιβεβαίωσης των πληροφοριών που περιλαμβάνει

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ