πρόσφυγες

Χάρτης με τα σημεία συλλογής ειδών για πρόσφυγες – συνεχής ανανέωση

Η πρωτοβουλία RefugeesWelcomeGR παρουσιάζει εν διαδραστικό χάρτη με τα σημεία συλλογής ειδών για πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα.

Το info-war.gr φιλοξενεί τον χάρτη χωρίς δυνατότητα επιβεβαίωσης των πληροφοριών που περιλαμβάνει

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ