Κώστας Γρηγοριάδης για την καταστολή του Γαλλικού λαού, στην ΕΦΣΥΝ