Το τραγούδι της ΔΑΠ – Old time classic

Ο Μαυροπρόβατος σε παλιές αξέχαστες ερμηνείες…


Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση