Το Ποτάμι: Οι φτωχοί κάνουν λάθος επιλογές

Αυτοί που είναι φτωχοί κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές.
Αντιγόνη Λυμπεράκη, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, Το Ποτάμι

[…] αλλ’ είναι πράγματι δημοκρατία όταν οι ελεύθεροι
και πτωχοί πλειοψηφούν και είναι κυρίαρχοι της εξουσίας,
τουναντίον δε ολιγαρχία, όταν οι πλούσιοι και ευγενούς καταγωγής
κυριαρχούν, αν και ολιγότεροι κατ’ αριθμόν
Αριστοτέλης

Η αλήθεια

Οι πλούσιοι – αν και λιγοι – έλαβαν τις αποφάσεις της τελευταίας πενταετίας, Το αποτέλεσμα:

– Ανεργία 27%. Ανεργία των νέων 60%
– Αυξηση του χρέους από το 115%-120% στο 180% του ΑΕΠ
– Μείωση αγοραστικής δύναμης 37,2%
– Πτώση ΑΕΠ 25-26%
– Μεταναστευτικό ρεύμα 100.000 άτομα.
– Πτώση στην κατάταξη ελευθερίας του Τύπου κατά 50 θέσεις
– Τμήμα των κεφαλαίων των δανείων που παραμένουν στη Ελλάδα, λιγότερο από 10%

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ