Ο Plasticobilism για την εκκένωση των καταλήψεων στέγης μεταναστών και μεταναστριών