Τα εργοστάσια ανήκουν σ’ αυτούς που τα δουλεύουν.
Κάτω τα χέρια από τη ΒΙΟ.ΜΕ.!