Παρασκευή, 1 Ιουλίου στις 11 μ.μ.
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
Παρτι Ενωτικης Πρωτοβουλιας ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ Εαακ