Σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου σχετικά με τη διακήρυξη της Κεσσάνης για τη φιλία και αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας και τους πρόσφυγες που ζουν στις δυο χώρες μας.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 5 μ.μ.
ΔΟΕ Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα

CLOSE
CLOSE