στουρνάρας

Στουρνάρας: Μας έχει στιγματίσει ότι πληρώνουμε τους ιερείς


via @nikostmg