«Στις Σκουριές βρήκα τα μονοπάτια σου». Ακυκλοφόρητος Π. Παυλίδης